10 biežākie iemesli, kuri izraisa Check Engine parādīšanos

Ja Jūsu automašīnai ir parādījies “Check Engine” paziņojums, tad tam noteikti jāpievērš uzmanība. Var gadīties situācijas, kad automašīna ar šo paziņojumu turpina darboties bez izmaiņām, un var būt gadījumi, kad uzreiz būs jūtamas izmaiņas automašīnas gaitā. Iespējams pat tiks samazināta dzinēja jauda, ieslēdzoties tā saucamajam “Limp Mode” jeb ierobežotas jaudas režīmam.

Jebkurā no scenārijiem, kad “Check Engine” paziņojums ir parādījies, nepieciešams veikt auto diagnostiku, lai saprastu problēmas cēloni. Novilcināts automašīnas remonts šajā gadījumā var potenciāli beigties ar vēl lielākām izmaksām, kad bojājumi radīs problēmas arī citām detaļām.

Ar auto diagnostikas palīdzību būs iespējams noteikt, ar kuru no automašīnas sistēmām problēma ir saistīta. Ļoti bieži varēs arī konkrēti lokalizēt problemātisko detaļu.

Zemāk uzskaitīti izplatītākie iemesli “Check Engine” paziņojuma izraisīšanā.

Skābekļa sensora kļūme
Skābekļa sensors jeb O2 sensors mēra nesadegušā skābekļa daudzumu automašīnas izplūdes gāzēs. Tas sūta datus automašīna datoram, kurš aprēķina, kādu gaisa un degvielas proporciju izmantot. Ja sabojājies skābekļa sensors, automašīna turpinās strādāt, bet patērēs daudz vairāk degvielas kā ierasts. Ilgtermiņā nestrādājošs skābekļa sensors var pastiprināti radīt nosēdumus uz aizdedzes svecēm un aizkvēpināt katalizatoru.

Līdz galam neaiztaisīts degvielas bākas vāciņš
Degvielas bākas vāciņš palīdz radīt nepieciešamo spiedienu degvielas padeves sistēmā. Ja gadījies, kad “Check Engine” paziņojums uzrādās tieši pēc degvielas uzpildes, pārbaudiet, vai vāciņš ir aizskrūvēts līdz galam.

Katalizatora problēma
Katalizators palīdz pārvērst karbona monoksīdu uz mazāk kaitīgo karbona dioksīdu. Praktiski visām automašīnām ar benzīna dzinēju būs uzstādīts katalizators. Dzinēja eļļas patēriņš un īsas distances braucieni var nosprostot katalizatoru. Ieteicams ik pa laikam ar automašīnu izbraukt arī kādu posmu pa šoseju un regulāri mainīt dzinējā eļļu.

Aizdedzes sveču/spoļu problēma
Nolietošanās rezultātā aizdedzes sveces un spoles var beigt funkcionēt. Visticamāk paralēli arī jutīsiet nevienmērīgu motora darbību, jo kāds no auto cilindriem darbosies nevienmērīgi vai nedarbosies vispār.

Bojāti aizdedzes vadi
Aizdedzes vadi ar laiku zaudē to spēju vadīt strāvu pietiekami efektīvi kā rezultātā strāva netiks pilnvērtīgi padota uz aizdedzes spoli un aizdedzes sveci. Simptomi būs nevienmērīga dzinēja darbība un jaudas zudums.

Gaisa masa mērītāja problēma
Gaisa masas mērītājs uzrauga, cik daudz gaisa nonāk dzinējā. Tas ir nepieciešams, lai automašīna varētu automātiski noregulēt dzinēja darbību, atkarībā no gaisa masas mērītāja piegādātajiem datiem. Gaisa masas mērītāja kļūme izpaudīsies kā nevienmērīga dzinēja darbība, grūtības iedarbināt automašīnu, paaugstināts degvielas patēriņš un auto slāpšana.

Problēmas ar signalizāciju
Nekorekti uzstādīta auto signalizācija var izraisīt kļūmes auto elektronikā, bloķēt automašīnas pielaišanu, kā arī pastiprināti izlādēt auto akumulatoru.

Dzinēja vakuuma problēma
Pareizai dzinēja darbībai dzinēja blokā ir nepieciešams vakuums. Ar laiku dzinēja vakuuma trubiņas var saplaisāt vai vakuuma sūknis palikt neefektīvāks, kā rezultātā netiks sasniegts nepieciešamais vakuums dzinējā. Simptomi šādā gadījumā būs augsti dzinēja apgriezieni, vai arī dzinējs var sākt patērēt eļļu.

EGR vārsta kļūma
Izplūdes gāzu recirkulācijas sistēma jeb EGR palīdz samazināt ūdeņraža oksīda apjomu, kas rodas automašīnas dzinējā, un palīdz dzinējam strādāt efektīvāk. EGR automašīnas karstās izplūdes gāzes ievada atpakaļ degmaisījumā, kas palīdz to uzsildīt un tādejādi vieglāk aizdedzināt. EGR vārsts ar laiku var nosprostoties vai pārstāt funkcionēt pilnībā.

Nolietots akumulators
Neefektīvi strādājošs akumulators var radīt virkni ar automašīnas elektroniku saistītas problēmas. Piemēram, auto ģeneratoram būs papildus slodze lādēt šādu sabojātu akumulatoru, un atsevišķi auto elektronikas mezgli var pārstāt darboties.

Mēs, AutoScan.lv, piedāvājam veikt auto diagnostiku ar profesionālu iekārtu visiem auto mezgliem dažu minūšu laikā. Uz vietas saņemsiet diagnostikas izdruku ar kļūdu sarakstu. Rezervējiet Jums vēlamo laiku šeit online vai pa telefonu +371 23271723.